Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Akkreditert pr

Innen 31.12.2008 skal ca 250 avløpsrenseanlegg i Norge ha etablert system for akkreditert prøvetaking. Norsk Akkreditering (NA) arrangerer kurs om akkrediteringsprosessen som egner seg for organisasjoner som skal akkrediteres. Kurset er også anbefalt for anleggseiere og driftsassistanser som skal kjøpe denne tjenesten av eksterne prøvetakingsorganisasjoner.

Vann og avløpsrenseanleggene har flere muligheter når det gjelder organisering av den akkrediterte prøvetakingen. Et avløpsrenseanlegg kan velge å akkreditere egen organisasjon, den kan gå sammen med andre anlegg og lage en felles akkreditert prøvetakingsorganisasjon eller kjøpe prøvetakingstjenester fra akkrediterte organisasjoner som utvider sin akkreditering til også å dekke dette fagfeltet.

Akkreditering tar normalt mellom 6 og 12 måneder fra NA mottar søknaden til akkreditering utstedes. Faktorer som påvirker denne tommelfingerreglen er hvor godt forberedt organisasjonen som skal akkrediteres er og ressurser i NA til å utføre saksbehandling, besøk og bedømming. NA ser at det er få organisasjoner som er i søknadsprosessen, og anbefaler derfor flere å sette seg inn i problemstillingene.

Norsk Akkreditering arrangerer kurs om akkrediteringsprosessen den 24. april på Kjeller. Mer informasjon om kurset:

http://www.akkreditert.no/no/Kurs-list/Sokerkurs_for_provetakerorganisasjoner/

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her