Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Brosjyre til huseiere om kjelleroversvømmelser

Brosjyren om kjelleroversvømmelser er oppdatert og relanseres i samarbeid med Finansnæringens fellesorganisasjon(FNO), Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund(NBBL).

Mandatet til arbeidsgruppa for klimatilpasning og overvann utfordret gruppa til å gi innspill om kommunenes behov for informasjon om konkrete tilpasningstiltak. Et slikt innspill har vært å få ut informasjon til huseierne om hvordan de selv kan hindre skader som følge av økt mengde overvann.

Arbeidsgruppa gikk sammen med klimareferansegruppa til Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) om å oppdatere og relansere brosjyren om kjelleroversvømmelser som fulgte overvannsveiledningen i 2005. Brosjyren viser hva huseiere kan gjøre for å øke beskyttelsen mot skader. I tillegg gir den konkrete råd til huseiere som har opplevd skade, både om hvem de bør kontakte og om hvem som gjør hva i etterkant.

Selv om kommunene legger mye arbeid i å forbedre avløpsnettet, er det ikke praktisk mulig å fjerne all risiko. Økonomisk erstatning vil sjelden kunne veie opp for det ubehaget og ekstra arbeidet som huseiere opplever når de får oversvømmet kjelleren med avløpsvann. Brosjyren tar derfor utgangspunkt i at også huseiere selv har ansvar for å sette i verk tiltak for å hindre skade.

Brosjyren viser hvordan den enkelte huseier bør innrette seg, avhengig av om det er fare for at vann kommer inn i kjelleren:

  • Via husets avløpssystem
  • Gjennom vegger eller gulv
  • Gjennom kjellervindu, garasjeport eller andre ytre åpninger
  • Ut fra en lekkende vanninstallasjon

Hus med sluk som ikke ligger tilstrekkelig høyt over de kommunale ledningene anbefales å sikre slukene særskilt mot oversvømmelser. Brosjyren tar for seg fordeler og ulemper ved å installere en pumpe, automatiske eller manuelle stengemekanismer eller tilbakeslagsventil.

For å unngå tette ledninger oppfordres det til å vise dokultur og å fjerne trær som står i nærheten av avløpsledningene. For å reduseres skadeomfanget ved oversvømmelser pekes det på at huseier bør unngå altfor påkostet innredning i kjelleren og bruke gulvbelegg som tåler vann.

Når skaden er oppstått oppfordres huseier til å melde fra til kommunen/VA-etaten og forsikringsselskapet som utfører skadevurderingen. Brosjyren gir en oversikt over hva forsikringen normalt dekker, og påpeker at huseier risikerer avkortning i erstatningsbeløpet dersom han/hun ikke har vedlikeholdt sitt eget avløpssystem/drenering tilstrekkelig.

Norsk Vann oppfordrer kommunene til å legge ut brosjyren om kjelleroversvømmelser på sine hjemmesider.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her