Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Utarbeidelse av felles norm og krav

Styret i HEVA har vedtatt å nedsette to utvalg som skal utarbeide to forslag til felles norm og krav. Det ene utvalget skal utarbeide forslag til «Felles VA-norm som medlemskommunene» kan benytte og det andre utvalget skal utarbeide forslag til «Felles krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnettet».

De første møtene i disse utvalgene holdes i august 2012 og så blir det møter utover høsten/ vinteren. Målsetningen er at et utkast skal være ferdig til høstkonferansen og ferdige forslag skal legges fram for neste årsmøte i HEVA.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her