Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Norsk Vann – kurs om «Sensorer og måleutstyr» i Bodø 7.- 8. oktober 2014

Norsk Vann utga i 2012 «Veiledning for valg av riktige sensorer og måleutstyr i VA-teknikken» (Norsk Vann rapport 192-2012). Rapporten gir en god innføring i de sensorer og instrumenter som finnes på markedet og er et nødvendig hjelpemiddel for alle som jobber med vannforsyning og avløpshåndtering. For at VA-personell skal kunne sette seg inn i veiledningen på en effektiv måte, har Norsk Vann utarbeidet et kurs med grunnlag i rapporten.

Kurset inngår i Norsk Vanns etterutdanningstilbud og er et såkalt fordypningskurs innen instrumentering/sensorer i VA-teknikken. Det vises til vedlagte kursbeskrivelse med program. Innleggene vil bli holdt av representanter for forskjellige firma som leverer denne type utstyr. 

Kursbeskrivelsen finner dere HER.

2.       Målgruppe

Vi presiserer at hovedmålgruppe for kurset er driftsoperatører (som skal drifte/vedlikeholde utstyret) samt innkjøpere/driftsledere i VA-virksomhetene (de som kjøper inn utstyr).

 

3.       Kurset er holdt 4 steder

Det er holdt 2 prøvekurs i hhv Oslo og Bergen med gode tilbakemeldinger. Videre ble det holdt et kurs i Trondheim i mai og i  Tromsø i juni.

 

4.       Tilbud om kurs i Bodø

I Sør-Norge har vi kjørt kurset over en langdag. På grunn av reiseavstanden for foredragsholderne, har vi laget en variant for Nord-Norge, der kurset varer fra lunsj dag 1 til lunsj dag 2.  Kurset i Bodø vil bli holdt slik:

 

Sted:                     Skagen Hotel, Nyholmsgata 11, Bodø (tlf. 75 51 91 00)

Kursstart:            Start med lunsj tirsdag 7. oktober 2014 kl. 11:30

Avslutning:         Lunsj onsdag 8. oktober 2014 kl. 12:00

Begge lunsjene er inkludert i kursprisen.

 

Kurset vil bli arrangert i samarbeid med Driftsassistanse VA i Nordre Nordland og HEVA som sender invitasjonen til sine kommuner.

 

5.       Pris

Som det fremgår av kursbeskrivelsen, koster kurset 4.500 kr per deltaker for ansatte hos Norsk Vanns medlemmer og 5.500 kr for andre. Inkludert i prisen er inkludert  lunsj begge dager samt en omfattende kursdokumentasjon. Det er forutsatt minimum 15 maks 30 deltagere.

 

6.    Overnatting

Det er reservert 15 enkeltrom på Skagen Hotel. Det forutsettes at de som vil overnatte, bestiller og betaler for rommene direkte til hotellet. Vær tidlig ute med rombestilling.

 

7.  Påmelding

Påmeldingsfrist til kurset er satt til mandag 8. september. Påmelding skjer direkte til Svein Erik Moen, svein.erik.moen@norskvann.no eller til  de respektive driftsassistansene i Nordland, som videresender deltagerlistene til Norsk Vann.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her