Arkiv

Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Aktuell informasjon

Aktuell informasjon
 
Her vil det etter hvert komme nyheter
 
 
 
Høring om endringer i gebyr- og avgiftsregelverket på matområdet
De største endringene foreslås i: Drikkevannsforskriften § 17, forskrift om gebyr for tilsyn og kontroll med kosmetikk og kroppspleieprodukter og i regelverket om gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Høringsmøtet holdes 20. desember 2004.
Mattilsynet sender høringen ut på vegne av de tre matdepartementene. I tillegg til nevnte endringer, foreslås dessuten enkelte endringer når det gjelder bestemmelsene om matproduksjonsavgift på fisk og kontrollgebyret på plantehelseområdet.

Forslag til endringer i regelverket er nærmere beskrevet i vedlagte høringsbrev. Høringsbrevet og forskrifter med foreslåtte endringer er vedlagt i høyre spalte.


Matdepartementene har lagt til grunn at høringen blir gjennomført slik at endringene kan tre i kraft fra 1.1.2005.


I høringsbrevet orienteres det også om satsendringer forutsatt i Statsbudsjettet for 2005 og andre forskriftstekniske endringer, blant annet i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll.


Mattilsynet inviterer til høringsmøte
20. desember, kl. 09.00-11.30 på Mattilsynets hovedkontor.
Høringsfrist for høringsinstanser som ikke kan delta på høringsmøtet er 20.12.2004.
Endringene kommer frem av de vedlagte dokumentene.


Kontaktperson

Jarleif Nordheim , direktør i Avdeling for administrasjon
Tlf. 23 21 68 30, mobil: 959 77 258

Her er høringsbrevet

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her