Arkiv

Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Aktuelt om slam

Slamhåndtering på Helgeland
 
Her vil det legges inn diverse info over slamhåndteringen på Helgeland.
 
 
 
Den 3. mars 2004 ble det arrangerert et seminar om slamhåndtering på Helgeland. Seminaret ble holdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen og samlet i overkant av 20 personer fra kommuner, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, avfallsselskapene og representanter fra næringslivet.
Programmet finner du her
 Program.doc icon

Her er en oppsummering av seminaret i stikkords form:

  • Vefsn kommune orienterte både om historiske fakta og tanker om framtida når det gjelder slamhåndteringen.

Innlegget fra Vefsn kommune finner du her  Konferanse slamhåndtering folier.doc icon

  • Fylkesmannens representant orienterte om nye regler og forskrift for avløpsslam.

Gjødselvareforskriften finner du HER.

Fylkesmannens representant ga også klare signaler om at de ser for seg enda mer interkommunalt samarbeid på slamområdet i årene framover. De ser også for seg at det kun vil være et fåtall av behandlingsanlegg for slam på Helgeland om noen år og at tiden med slamlaguner går mot slutten.

Foredraget fra Fylkesmannens representant finner du her  Fylkesmannens Miljøvernavdeling - slaminnlegg.pdf icon

På programmet sto også en orientering om slamhåndtering sett fra en driftsoperatørs side. Her kom flere "aha"-opplevelser med bl.a. orintering at utvikling/ forbedring av tanker hadde stått stille i flere tiår og at det var meget store rom for forbedringer. Også behandlingsanleggene var i stor grad for dårlig for dagens krav til slambehandling. Det ble også gjort klart at kompetanseheving for driftsoperatørene sto høyt på ønskelista.

Driftsassistansen vil ta initiativ senere i år til at leverandørene av slamtanker får innspill fra driftsoperatørene om forbedringsområder.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her