Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Dagskurs i selvkost

Den nye selvkostveiledningen til Norsk Vann er et nyttig verktøy for alle som vil vite hva vann- og avløpsgebyrene kan brukes til og hvordan selvkostregelverket bør praktiseres. I et nytt dagskurs som arrangeres 10. november, vil forfatter av veiledningen, May Rostad, sammen med Hallstein Tharaldsen, som gjennom mange år har vært økonomiansvarlig i Molde Vann og avløp, gå grundig gjennom anbefalingene i veiledningen.

God praktisering av selvkostregelverket er viktig for å kunne utnytte handlingsrommet for å kunne finansiere de nødvendige kostnadene innen vann- og avløpssektoren. Kurset fokuserer på dette handlingsrommet, samtidig som det blir fokus på grensene selvkostregelverket setter.

Målgruppe:

– Ledere, ingeniører og økonomer som vil lære mer om økonomiforvaltning og om handlingsrommet for finansiering av vann- og avløpssektorens viktige utfordringer fremover

– Økonomer i kommunene som arbeider med kommuneregnskapet

– Revisorer som skal revidere regnskap og selvkostberegningene for sektoren som trenger mer kunnskap om vann- og avløpssektorens nødvendige kostnader og grensene for dette.

Fra programmet:

  1. Innledning og deltakernes behov og forventninger –  kort sammenfatning
  2. Regelverk og myndigheter (kap. 2 og 3 i veiledningen)
  3. Budsjett, regnskap og selvkostberegninger (kap. 4 og 5 i veiledningen)
  4. Praktisering av selvkostprinsippet i Vann – og avløpssektoren
  5. Verktøy for utførelse av selvkostberegninger basert på uttrekk fra regnskapet
  6. Nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren

Les mer HER på Norsk Vann sin hjemmeside og se info om påmelding.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her