Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Forslag om deponiforbud for nedbrytbart avfall

SFT foreslår forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 1. juli 2009 og har sendt på høring forslag om endring i avfallsforskriften kap. 9. Dette vil blant annet innebære forbud mot å deponere restprodukter fra avløpsrensing som ristgods, sandfangavfall og slam. NORVAR vil avgi høringsuttalelse til forslaget. Som grunnlag for høringsuttalelsen ønsker NORVAR innspill fra medlemmene.

Som et utgangspunkt har NORVAR utarbeidet et diskusjonsnotat som du finner lenger ned, og NORVAR ber om kommentarer og innspill til dette notatet innen 1. oktober.

Notatet finner du HER

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her