Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Fredag 16. mars ble Eierskapsloven sanksjonert av Kongen i statsråd

Den nye loven regulerer eierskapet til vann- og avløpsanleggene og viderefører gebyrbestemmelsene fra den gamle lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fra 1974.

Den nye loven gir bestemmelser om at alle nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommunen, samt at andelslagsmodellen kan videreføres. Lovforslaget ble fremmet på bakgrunn av et dok. 8 forslag fra stortingsrepresentantene Lundteigen og Slagsvold Vedum i 2007, samtidig som Regjeringen gjennom Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008) om samfunnssikkerhet signaliserte at lovforslaget skulle fremmes som en oppfølging av «NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst».

Les mer om dette hos Norsk Vann

Loven kan lastes ned fra Lovdata

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her