Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Gode løsninger i spredt bebyggelse

Ny rapport fra Norsk Vann om etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse er nylig utgitt. Etter mange år med liten prioritet på fagfeltet, står norske kommuner foran store oppgaver med opprydding av VA i spredt bebygde områder.

I rapport 199  presenteres kunnskap om aktuelle metoder for å kartlegge og løse VA-utfordringene samt erfaringer fra andre som jobber med tilsvarende oppgaver.

Først og fremst er rapport 199 ment som et hjelpemiddel til kommuner som er i oppstartfasen og som enda ikke har startet opp med opprydding. Flere kommuner har kommet i gang med arbeidet og noen av disse har bidratt med sine erfaringer. Det kan være fornuftig å se hvordan andre jobber med tilsvarende problemer og vi håper derfor rapporten kan være til nytte og inspirasjon også for kommuner som har jobbet med dette en stund.
Rapporten er inndelt i 3 deler og er bygd opp på en slik måte at den kan benyttes som et oppslagsverk, slik at man ved hjelp av innholdsfortegnelsen enkelt kan finne fram til den delen av oppryddingsprosessen man har spørsmål om.
Første del omhandler forberedelser til oppryddingsarbeidet. Her kan du lese mer om målsettinger, roller og ansvar, planlegging og forankring, saksbehandling og kommunikasjon, samarbeidsformer og sikring av kompetanse.
I del 2 finner du mye nyttig informasjon om hvordan selve kartleggingen kan gjennomføres, om tilstandsvurderinger og prioritering av innsatsen.
Del 3 beskriver de ulike modellene man kan velge for å løse utfordringene med vann og avløp. Områdevurdering, fellesløsninger, hjemmelsgrunnlag, faktorer som påvirker valg av løsning og ulike tekniske løsninger er noe av det du kan lese om i denne delen.
Vi håper dette blir et nyttig verktøy og ønsker dere lykke til videre med oppryddingsarbeidet!
Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her