Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Info om driftsassistanser i Norge

Vann- og avløpsstrukturen i Norge med mange og til dels små enheter medfører et behov for kompetansestøtte til kommunene og anleggene. I mange fylker/regioner har kommunene gått sammen om å spleise på kompetansestøtte gjennom ordninger med driftsassistanse for vann og avløp.

Driftsassistansene er små kompetansesentra, gjerne med 0,5 – 2,5 årsverk. De er ulikt organiserte, og omfang og innhold av oppgaver varierer. Typiske oppgaver er arrangement av fagsamlinger og kurs, anleggsbesøk med driftsveiledning og teknisk assistanse, fellesprosjekter, resultatdokumentasjon og rapportering, byggherrestøtte ved utbygginger mm. Felles for alle er at de er faglige støttespillere for kommunene og bygger kompetansenettverk mellom kommunene innen sitt område.  De fleste kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland er med i et samarbeid om driftsassistanse.  Driftsassistansene kan være andelseiere i Norsk Vann BA. Gjennom andelseierskapet deltar både driftsassistansene og kommunene de representerer i et nasjonalt faglig nettverk med tilgang på kunnskap og erfaringer, samtidig som disse representerer en stor og viktig bredde bak Norsk Vanns virksomhet. For Norsk Vann BA er driftsassistansene viktige kontaktledd i forhold til de mindre kommunene.  Per 1.1.2008 er det 10 driftsassistanser som er andelseiere i Norsk Vann BA. Disse representer til sammen ca. 155 kommuner i tillegg til de som er direkte andelseiere.  Driftsassistansene som er andelseiere er:  ·         Driftsassistansen i Østfold IKS ·         Driftsassistansen for VAR i Hedmark ·         Driftsassistansen for VA i Oppland ·         Eurofins Norge AS (Buskerud) ·         Driftsassistansen i Telemark ·         Driftsassistansen i Aust-Agder ·         Driftsassistansen i Vest-Agder ·         Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal ·         Helgeland Driftsassistanse VA ·         Driftsassistanse VA i Nordre Nordland  

 

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her