Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Kommunene har ikke kontroll p

SFT og Fylkesmannen varsler tiltak ovenfor kommunene. Tvangsmulkt kan bli aktuelt.

Kommunene skulle innen utgangen av 2008 ha skaffet seg oversikt over alle overløp på avløpsnettet, inkludert lekkasjer av betydning. Fra samme dato skal kommunene registrere og beregne driftstid for utslipp fra overløp. 

For lite kunnskap

Kontroller som de 18 fylkesmennene og Statens forurensningstilsyn (SFT) har gjennomført ved 106 avløpsanlegg, viser at over halvparten ikke overholdt denne fristen. Kunnskapskravet ble fastsatt i desember 2005. Mange kommunale avløpsanlegg vet ikke hvor mye urenset kloakk som havner i naturen ved kraftig regn og overløp. Denne kunnskapen er nødvendig for å forbedre anleggene og hindre miljøskadelige utslipp.

 

Les mer på SFT's nettsider HER. 

 

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her