Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Landsdekkende avløpsaksjon

Miljødirektoratet og Fylkesmannen aksjonerer over hele landet fra 26. mai – 14. juni med kontroll av større kommunale avløpsanlegg. Aksjonen er rettet mot større avløpsanlegg, det vil si renseanlegg som ligger i tettbebyggelser med mer enn 2000 innbyggere ved ferskvann/elvemunninger og byer med over 10000 innbyggere ved utslipp til sjø. Det finnes over 380 slike anlegg i Norge. 

Fylkesmannen vil kontrollere avløpsanleggene på en rekke områder:

  • Risikovurdering. Utarbeidelse av miljørisikoanalyse for avløpsanlegg og iverksetting av tiltak for å redusere uakseptable risikoforhold
  • Klimatilpasning. Vurdering av forventet klimautvikling og iverksetting av tiltak i avløpsanlegget for å håndtere f.eks. økte nedbørsmengder.
  • Overordnede planer for avløpsanlegget. Dette gjelder en oppdatert tiltaksplan for fornyelse og oppgradering av avløpsanlegget og som har en tilfredsstillende gjennomføringstakt.
  • Drift og vedlikehold av avløpsanleggene. Denne aksjon vil konsentrere seg om kommunen har etablert fungerende rutiner for drift av pumpestasjoner, overløp og ledningsnett.
  • Overholdelse av utslippskrav. Avløpsaksjonen vil kontrollere om Fylkesmannens utslippskrav til avløpsanlegget blir overholdt.

Aksjonen vil bli gjennomført over tre uker fra 26. mai til 14. juni.

Les oppslag om avløpsaksjonen på Miljødirektoratets nettsider her.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her