Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Mattilsynet skal ha tilsyn p

Innen utgangen av 2008 skal Mattilsynet ha gjennomført tilsyn med ca. 800 godkjenningspliktige vannforsyningsanlegg. I hovedsak gjelder dette vannverk som forsyner mindre enn 500 personer.

Tilsynet skal gjennomføres som en varslet inspeksjon og skal avdekke om det er alvorlige hygieniske mangler ved godkjenningspliktige vannverk. Mattilsynet vil ha fokus på vannverkenes beredskapsplaner, prøvetakingsplaner og vannkvaliteten gjennom vannforsyningssystemet.

 

Les mer om tilsynskampanjen fra Mattilsynet på deres hjemmesider HER

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her