Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Ny veiledning om tilbakestrøms-sikring

Norsk Vann har gitt ut en ny veiledning som viser hvordan kommuner og andre vannverkseiere kan gå fram for å sikre seg at abonnentene har installert sikring mot tilbakestrømming.

Veiledningen beskriver det juridiske grunnlaget for å kreve tilbakestrømssikring, og hvordan vannverkseier kan kartlegge abonnenter med særlig behov for tilbakestrømssikring og følge opp disse.

Det er stadig større og mindre tilbakestrømmingshendelser, selv om de fleste får liten oppmerksomhet siden de ikke fører til helseskade. Noen få hendelser rammer derimot mange mennesker, fører til sykdomsutbrudd, påfører kommunen store utgifter og kan svekke tilliten til vannforsyningen.

Selv om tilbakestrømssikring er et kjent fenomen, mangler mange abonnenter tilfredsstillende sikring. Norsk Vann har derfor fått Fredrik Ording i Asplan Viak til å forfatte denne veiledningen som beskriver hvordan kommunen kan gå fram for å få dette på plass, og hvilke forvaltningsmessige virkemidler kommunen har til disposisjon.

Samtidig med denne veiledningen utgir Norsk Vann en kort veiledning rettet først og fremst mot bygningseiere/abonnenter og VVS-/rørleggerbransjen. I tillegg er VA/Miljø-blad nr. 61 under revisjon og vil foreligge i ny versjon innen kort tid.

 

Les mer om dette på Norsk Vann sine sider

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her