Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Tips og råd for HMS-arbeid på vann og avløpsområdet under Koronatiden

Norsk Vann har utarbeidet et notat med tips og råd til hvordan jobbe sikkert med  drift av drikkevann-, avløpsvann og slam med tanke på koronaviruset. Målgruppen er hovedsakelig driftsoperatører som jobber med både vannbehandling, avløpsrensing og transportsystemer i kommunene.

Notatet sier litt om hvordan koronaviruset smitter, og hvordan man bør forholde seg til generelt HMS-arbeid og arbeid spesielt med fare for smitte av koronavirus. Det er også lagt inn en sjekkliste som alle kan bruke i hverdagen. Her er det tips og råd for hva organisasjonene kan gjøre for å tilrettelegge arbeidsdagen slik av vi unngår smitte og sykdom/karantene hos medarbeiderne. I notatet beskrives videre kort om drift av installasjoner i transportsystemet, god praksis for HMS-arbeid og andre steder å søke informasjon.

Her er notatet som er utarbeidet 

Norsk Vann får mange spørsmål og henvendelser i forbindelse med koronaepidemien. Det jobbes i sekretariatet med å overvåke informasjon og legge ut artikler på norskvann.no som er spesielt viktig for bransjen. Norsk Vann har opprettet gruppe for forsyningssikkerhet sammen med leverandører av kritiske kjemikalier og med DSB, Miljødirektoratet og Mattilsynet, hvor det avholdes jevnlige møter. Det er også opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra sekretariatet og representanter fra medlemmene i Norsk Vann som fanger opp eventuelle behov for samordning av initiativ mot myndighetene, samt deler erfaringer med hvordan situasjonen håndteres lokalt. Det legges ut informasjon om tiltak fra disse møtene på norskvann.no ved behov.

Norsk Vanns europeiske paraplyorganisasjon, EurEau, har også opprettet en plattform for utveksling av informasjon og råd med alle medlemslandene i Europa.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her