Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Vann forandrer alt!

Bli med på TV-aksjonen 2014!

TV-aksjonen på NRK 2014 gjelder Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og har tema «Vann forandrer alt». Norsk Vann har inngått samarbeid med Kirkens Nødhjelp før, under og etter TV-aksjonsdagen 19. oktober 2014. Samarbeidet vil bidra til å styrke vannbransjens omdømme og synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Her finner du all nødvendig informasjon for å kunne engasjere deg i dette samarbeidet. Alle vannentusiaster er hjertelig velkomne til å bidra!

I slutten av april ble TV-aksjonens hjemmesider lansert på www.blimed.no. På disse sidene er det nærmere informasjon om bl.a.:
 • årets aksjon og hvordan innsamlede penger skal benyttes
 • hvem som er fylkesaksjons-/byaksjonsledere
 • hvem som er partnere, herunder Norsk Vann
 • hvordan frivillige og næringsliv kan engasjere seg
 • materiell som er utviklet
TV-aksjonen planlegges gjennom våren og høsten, mens selve tiltakene for synlighet og oppmerksomhet rundt TV-aksjonen primært skjer i september/oktober frem til selve TV-aksjonsdagen 19. oktober.

Mobilisering av vannbransjen

For å nå målet med samarbeidet og synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter, er det avgjørende å få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer samarbeid:
Norsk Vann har utpekt 20 regionale vanneksperter som samarbeider med fylkesaksjons- og byaksjonsledere som er oppnevnt fra TV-aksjonens side. Vannekspertene er:
 • Oslo: Kari Elisabeth Fagernæs og Tone Kjellmo Løken, Oslo kommune
 • Stavanger: Jarle Furre, Stavanger kommune
 • Bergen: Magnar Sekse, Bergen kommune
 • Trondheim: Anne-Kristine Misund, Trondheim kommune
 • Østfold: Johnny Sundby, MOVAR IKS
 • Akershus: Ingar Tranum, NRV/NRA IKS
 • Hedmark: Thomes Trømborg, GIVAS IKS
 • Oppland: Marit Sveberg, Lillehammer kommune
 • Buskerud: Live Johannessen, Drammen kommune
 • Vestfold: Roy Bjelke, Vestfold Vann IKS
 • Telemark: Torbjørn Krogstad, Porsgrunn kommune
 • Aust- og Vest-Agder: Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune
 • Rogaland: Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS
 • Hordaland: Odd-Helge Henriksen, Driftsassistansen i Hordaland IKS
 • Sogn og Fjordane: Ingrid Marie Slinde, Luster kommune
 • Møre og Romsdal: Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF
 • Nord- og Sør-Trøndelag: Geir Baustad, Stjørdal kommune
 • Nordland: Svein Ove Moen, Bodø kommune
 • Troms og Finnmark: Geir Helø, Tromsø kommune
Det er i tillegg ønskelig at vannbransjen engasjerer seg lokalt i den enkelte kommune. Norsk Vann oppfordrer generelt lokale vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til å inngå samarbeid med den kommunale innsamlingskomiteen for TV-aksjonen.
Norsk Vann, Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen 2014 har utgitt en felles inspirasjonsbrosjyre som er distribuert bredt ut til vannbransjen og som også kan lastes ned her. Brosjyren viser bl.a. felles budskap og aktuelle aktiviteter, til inspirasjon for vanneksperter og vannentusiaster. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres for å få økt synlighet rundt TV-aksjonen 2014, herunder om vannets betydning og vannbransjens gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Bli med!

Materiell

Det er utgitt 3 brosjyrer som del av samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann, som kan benyttes av regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster. Brosjyrene kan lastes ned her:
 1. Inspirasjonsbrosjyre for regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster
 2. Rekrutteringsbrosjyre rettet mot ungdom, med intervjuer av personer som har jobber i vannbransjen
 3. Brosjyre om Kirkens Nødhjelp sin beredskapsgruppe
Norsk Vann har også trykket opp nye versjoner av de populære «tegneseriebrosjyrene»:
 1. Drikk meg! En tegneserie om vårt fantastiske drikkevann
 2. Når enden er god…. En tegneserie om god do-kultur
Du kan få tilsendt brosjyrene nevnt over ved å sende bestilling tilpost@norskvann.no. Oppgi hvilke brosjyrer du ønsker, hvilket antall av hver brosjyre, samt en kort beskjed om hvordan du tenker å bruke materiellet. Dette er kostnadsfritt for deg. Norsk Vann dekker trykkekostnader og porto.
Egne skolesider

TV-aksjonen/Kirkens Nødhjelp har laget skolemateriell for 1.-10. klasse i samarbeid med Gyldendal/Salaby, se: http://podium.gyldendal.no/tv-aksjonen-2014/

Det vises for øvrig til Norsk Vanns skolesider www.vannkunnskap.no, som har kommet i ny drakt 1. september og har mye materiell som kan brukes til ulike tiltak og aktiviteter opp i mot TV-aksjonen.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her