Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Vanndirektivet kan bli urimelig dyrt for VA-sektoren

Norsk Vann berømmer engasjementet som så langt er utvist i de 9 vannregionene, men mener det er behov for forbedringer før forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer kan bli gode redskaper for en helhetlig vannforvaltning. Vår hovedinnvending er knyttet til manglende samfunnsøkonomiske vurderinger og kost/effekt-analyser, samt manglende tverrsektoriell ansvarsfordeling.

Klikk her og les mer om dette og se Norsk Vann's uttalelse

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her