Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Verdens vanndag er 22. mars!

"Rent vann for en frisk verden" er årets slagord knyttet til Verdens vanndag 22. mars, hvor det settes søkelys på vannkvalitet. I Norge kan det være lett å tenke at vannkvalitet ikke angår oss, som har så mye og godt vann. Men også vi har våre utfordringer.

FN har bestemt at temaet for årets vanndag er "Clean water for a healty world". Årets tema er derfor godt egnet til lokale markeringer, der man eksempelvis fokuserer på:

 •  Kvaliteten på vannet som blir levert i springen
 • Viktigheten av en trygg og god håndtering av avløpsvannet
 • Viktigheten av en bærekraftig fornyelsestakt på ledningsnettet for vann og avløp
 • Viktigheten av å beskytte vannkildene mot forurensning, jf. også arbeidet etter vanndirektivet 

Verdens vanndag 22. mars er en offisiell FN-dag. Det er FNs miljøprogram (UNEP) som koordinerer de årlige arrangementer og innhold.  

Aktiviteter – Her er noen forslag til hva dere som kommune/VA-selskap kan gjøre:

 • Skolebesøk
 • Besøk på pleie- og omsorgsinstitusjon
 • Presselunsj med orientering om vannkvalitet og utfordringer knyttet til drikkevannet og avløpshåndteringen lokalt (nødvendige investeringer, gebyrutvikling etc)
 • Vannfest
 •  Vannkunst (islegg en flate i gågata, bland farger i vann og hell det i figurformer for å fargelegge isen)
 • Auksjonere et vannmaleri, til inntekt for et vannprosjekt i tredje verden
 • Del ut vannpris (skoleklasse eller enkeltperson som har gjort noe bra for vann)
 • Åpen dag på vannverket eller avløpsrenseanlegget

 

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her