Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Behov for økt interkommunalt VA-samarbeid

I Stortingets høring av Kommuneproposisjonen 2013, tok Norsk Vann opp behovet for statlige incentivordninger for å stimulere til gode samarbeidsløsninger på VA-området, samt behovet for at statlige myndigheter sørger for avklarte rammebetingelser. Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget arrangerte 21. mai en felles høring av Kommuneproposisjonen 2013 (Prop. 110 S (2011-2012)) og Dokument 8:63 S (2011-2012), som er et representantforslag om incentiver for å få fortgang i arbeidet med en mer effektiv og robust kommunestruktur.

 I sitt innlegg tok Norsk Vann opp behovet for økt interkommunalt samarbeid på vann- og avløpsfeltet fremover, fordi sektoren står overfor store rekrutteringsproblemer samtidig som det er behov for økt innsats på en rekke felter som ledningsfornyelse, klimatilpasning, gjennomføring av vannforskriften og teknologiutvikling. Norsk Vann foreslo at det bør etableres statlige incentivordninger for å stimulere til gode samarbeidsløsninger på vann- og avløpsområde.

I tillegg understreket Norsk Vann kommunenes behov for at statlige myndigheter får på plass hensiktsmessige rammebetingelser for vann- og avløpstjenesten i kommunene, som:

  • Nedsette et sektorlovutvalg for å utrede hva som er kommunenes ansvar som tilbyder av vann- og avløpstjenester og hva som er innbyggernes rettigheter
  • Utpeke en nasjonal overvannsmyndighet og sørge for et «klimatilpasset» regelverk
  • Bidra med statlige incentivordninger for å sikre gjennomføring av vannforskriften i kommunene
Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her