Arkiv

Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Kort info om HEVA

HEVA er en forkortelse for Helgeland Driftsassistanse Vann Avløp og er en interkommunalt samarbeidsorganisasjon innen vann- og avløpsområdet mellom kommunene på Helgeland og Nordland fylkeskommune. HEVA ble oppstartet i 2001 av kommunene på Helgeland og fortsatt er alle 18 kommunene er medlemmer av HEVA.

Målsetning

HEVA driver med kompetanseheving, kompetansedeling, nettverksbygging og rådgivning innen vann og avløp til og for medlemskommunene på Helgeland.

 HEVA skal bidra til

  • At vannforsynings- og avløpsanlegg bygges og drives ut fra forskriftsmessige krav og næringslivets/ befolkningens behov.
  • Faglig utvikling gjennom kurs, seminarer, nettverksbygging og direkte bistand etter henvendelse fra medlemskommunene.
  • Best mulig felles utnyttelse av ressurser innefor VA-sektoren i medlemskommunene.

Arrangement

HEVA arrangerer 6 – 8 ulike arrangement hvert år og totalt har det pr. oktober 2018 vært holdt rundt 160 ulike VA-arrangement med totalt mange tusen deltagere siden oppstarten i august 2001.

Vannverk på Helgeland

I 2003 – 2004, da Mattilsynet ble etablert, var kun ca. 30 % av de kommunale vannverkene på Helgeland formelt godkjent. Vi har fokusert spesielt mye på dette området de seneste 8 – 9 årene og har vært med å høyne kompetansen for ansatte i medlemskommunene med kursing av både ingeniører og driftspersonell innen fagområdet. HEVA har også kjørt prosjekt som f.eks. på godkjenning av vannverk på Helgeland. Statusen har blitt bedre og bedre hvert år som har gått og for de som i dag mottar kommunalt drikkevann har nå ca 99 % av abonnentene på Helgeland godkjent vann iht. Drikkevannsforskriften. De anleggene som ennå ikke er formelt godkjent er små vannverk og det er verd å merke seg at de små vannverkene som ennå ikke er formelt godkjent, også har behandlet og desinfisert vann.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her