Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Drikkevannet er avgjørende for folkehelsen!

Norsk Vann har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny stortingsmelding om folkehelse. Norsk Vann fremmer forslag om flere aktuelle tiltak og peker på at en vannsatsing vil bidra til lavere sykefravær og bedre folkehelse. Regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding våren 2015 om folkehelse. De har bedt om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen innen 15. oktober 2015.

Norsk Vann har gitt innspill til arbeidet, med følgende hovedbudskap:

Drikkevannskvaliteten i Norge har historisk sett aldri vært så bra som i dag. Samtidig er det utfordringer i arbeidet med å opprettholde den gode kvaliteten i årene fremover, noe vannverksbransjen i Norge jobber aktivt med å løse.

Norsk Vann mener det er avgjørende for folkehelsen at det blir et økt, statlig engasjement for drikkevannet som vårt viktigste næringsmiddel. Vi har forslag om flere aktuelle tiltak som vil bidra til lavere sykefravær og bedre folkehelse, gjerne innenfor rammene av Protokoll om vann og helse:

  • Økt kunnskap om kvalitet på vannforsyningen og sykdomsforekomst
  • Forskning og teknologiutvikling for å møte nye trusler
  • Støtte til krisestøtteenhet samt assistanseordninger for vannverk
  • Forskning om vannets positive betydning for folkehelsen

Norsk Vanns innspill kan leses i sin helhet her.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her