Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Mattilsynet er ikke forn

Mattilsynet har i 2008 gjennomført en nasjonal tilsynskampanje på drikkevann. Tilsynet omfattet i hovedsak små vannverk. 81 prosent av vannverkene leverte trygt vann på inspeksjonstidspunktet og de aller fleste hadde god nok leveringssikkerhet under normale forhold. Men resultatene viser at hele 66 prosent av vannverkene fikk pålegg om å utbedre feil og mangler. Det var likevel få vannverk som hadde mangler som utgjorde en helsemessig risiko.

En stor andel av de inspiserte vannverkene må forbedre en eller flere av disse punktene:

  • Etablere to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet
  • Sikre at kvaliteten på vannet er god både helsemessig og bruksmessig
  • Innføre tilpasset internkontroll som må etterleves
  • Lage tilfredsstillende prøvetakingsplan, planen må følges, resultatene må vurderes og avvik må følges opp
  • Lage beredskapsplan for å sikre vannforsyning ved uønskede hendelser

Les mer på Mattilsynets nettsider HER

 

Les også pressemelding og kommentarer fra Norsk Vann HER

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her