Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Ny Norsk Vann rapport: Håndtering av overvann fra urbane veger

I tettbygde strøk, hvor avløpsledningene er gamle med spillvann og overvann i felles ledning, er det ofte et stort behov for å redusere tilførselen av overvann til avløpsanleggene. Mye av overvannet i disse områdene tilføres de kommunale avløpsledningene gjennom kummer og rister i vegene. Nøkkelen til å få til en god ansvarsavklaring og håndtering av overvannet er samhandling på tvers av sektorer. Det krever at kommunen lager en samlet plan for overvannshåndteringen.

Les mer: Ny rapport: Håndtering av overvann fra urbane veger

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her