Arkiv
Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Nye hjelpemidler fra Norsk Vann

Norsk Vann ønsker å hjelpe medlemmene i det krevende informasjonsarbeidet. For å gjøre det enklere for kommunene, er Norsk Vann godt i gang med å utarbeide standardisert informasjonsmateriell som kan lastes ned og benyttes fritt. ABC informasjonsmateriell for spredt bebyggelse er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Informasjons- og veiledningsarbeid er en stor og viktig oppgave for kommunen. Vi vet at mange sliter med å finne tid og ressurser til å jobbe med dette i en hektisk hverdag. Hos landets ca. 340 000 anleggseiere i spredt bebyggelse er det et stort behov for økt forståelse og informasjon om de faktiske forhold. Entreprenører, leverandører, konsulenter og renovatører er en annen gruppe som trenger veiledning fra kommunen, etter hvert som arbeidet med private løsninger blir satt i fokus rundt omkring i kommunenorge.
For å gjøre det enklere for kommunene å sørge for god informasjon til innbyggere og andre aktører som kommunen skal veilede, er Norsk Vann godt i gang med å utarbeide standardisert informasjonsmateriell som kan lastes ned og benyttes fritt. I tillegg skal det utarbeides veiledning til kommunene om hvordan de på en god måte kan utøve myndighet på dette området, inkludert en forenklet sjekkliste for søknad om utslipp og utsending av pålegg.
Materiellet finner du her: http://www.norskvann.no/kompetanse/2014-04-04-10-21-42/brosjyrer. Fire informasjonsfoldere er allerede lagt ut og mer kommer etter hvert. Følg med…
Vi ønsker tilbakemeldinger på publisert materiellet innen 30. april, slik at vi kan videreutvikle dette til å bli et best mulig hjelpemiddel. Vil du si din mening, send en e-post til Gjertrud Eid.
Norsk Vann håper dette vil bli nyttig for kommunenes informasjonsarbeid.
Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her